กรุณาเลือก อุปกรณ์เคลื่อนที่ | แสดงผลรูแบบคอมพิวเตอร์
ใส่ได้อีก 200 ตัวอักษร
jojo741963: จากเมื่อก่อนอยากทำอะไรก็ทำเลย กลายเป็นจะทำอะไรก็คิดให้ดีก่อน สุดท้ายก็มัวแต่คิด ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่าง
  • klakung25: คิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดก่อนคิด อ้อคนละเรื่องนะ (5-12 17:02)
2019-5-12 16:26 ตอบกลับ|
ขึ้นไปด้านบน