กรุณาเลือก อุปกรณ์เคลื่อนที่ | แสดงผลรูแบบคอมพิวเตอร์
ใส่ได้อีก 200 ตัวอักษร
RedkungKeyBM: One for All 1,000,000%
5 วันก่อน ตอบกลับ|
jojo741963: ทันใดนั้น ทุกสิ่งก็เป็นเพียงการอุปทานหมู่
2019-7-9 22:50 ตอบกลับ|
oSolitaryo: มโนภาพขึ้นมาเพื่อเอ้อหาลอยชายไปเอง...
2019-7-8 23:50 ตอบกลับ|
RedkungKeyBM: 1,000,000%
2019-7-8 19:55 ตอบกลับ|
Cookiez: คถปิ๊ปปี้
2019-7-7 20:42 ตอบกลับ|
oSolitaryo: มนุษย์สามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์ หรือสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองได้.. แต่กลับไม่สร้างสิ่งที่ทำให้ตัวเองโดดเด่นกว่าปัญญาประดิษฐ์
2019-6-29 18:31 ตอบกลับ|
jojo741963: เป็นการตั้งกระทู้ที่จะทำให้ไม่อยากตั้งกระทู้ไหนอีกเลยตลอดชีวิต
2019-6-29 17:16 ตอบกลับ|
RedkungKeyBM: ใครช่วยส่งพลัง Plus Ultra มาให้ผมหน่อย ผมจะสู้กับรายงานและการบ้าน 7w7
2019-6-25 21:22 ตอบกลับ|
oSolitaryo: เมื่อยามสายฝนร่วงโรย เมื่อนั้นโศกเทวา
2019-6-24 16:10 ตอบกลับ|
jojo741963: ชะตากรรมน่ะ มันก็เป็นแค่ที่รองรับอารมณ์สำหรับเรื่องที่เราไม่พอใจก็เท่านั้นแหละ
2019-6-19 23:44 ตอบกลับ|
DinnerFast: 100%! 200%! 300%!!
2019-6-19 20:13 ตอบกลับ|
oSolitaryo: ถ้าเจ้าหญิงนิทราไม่พบเจ้าชายที่ปลุกหล่อน.. บางทีนั่นอาจจะเป็น Good end แล้ว
2019-6-17 14:40 ตอบกลับ|
Cookiez: รู้สึกยังไงบ้าง? เฉยๆ?
2019-6-16 22:14 ตอบกลับ|
RedkungKeyBM: กู๊ดไนน์นะ
2019-6-16 20:53 ตอบกลับ|
oSolitaryo: พาราดอกซ์ มันกำเนิดมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจักรวาลแล้วล่ะ
2019-6-16 15:28 ตอบกลับ|
Cookiez: 0%
2019-6-16 14:04 ตอบกลับ|
RedkungKeyBM: ขอทักไทน์ได้มะ
2019-6-16 09:49 ตอบกลับ|
oSolitaryo: เหตุผลที่ทำให้หล่อนต้องเปิดกล่องของขวัญจากพระเจ้า ที่ชื่อว่าแพนโดร่า..
2019-6-15 23:30 ตอบกลับ|
oSolitaryo: End
2019-6-9 22:11 ตอบกลับ|
jojo741963: ฉันไม่เป็นไร
2019-6-7 21:29 ตอบกลับ|
ขึ้นไปด้านบน